Usein kysyttyäYritys

"*" näyttää pakolliset kentät

Ilmoituksen tiedot

Mikäli olet havainnut väärinkäytöksen tai epäilet sellaisen tapahtuneen, voit ilmoittaa siitä anonyymisti tällä lomakkeella. Kerro mahdollisimman selkeästi ja tarkasti epäilemääsi väärinkäytöstä. Ilmoita väärinkäytökseen liittyvien mahdollisten epäiltyjen, kohteiden ja todistajien tiedot mahdollisimman tarkasti.
Milloin se on tapahtunut? Ilmoita ajankohta ja se, onko toiminta ollut kertaluonteista vai jatkuvaa. Missä väärinkäytöksen epäillään tapahtuneen? Organisaatioyksikkö ja/tai fyysinen sijainti. Keitä henkilöitä väärinkäytösepäilyyn liittyy?

Ilmoituksen jättäjän yhteystiedot

Vapaavalintainen.
Nimi