Usein kysyttyäYritys

10 kysymystä työntekijöille tarjottavasta osakkuudesta

Hoivammelaisia hoivakodissa
Hoivammelaisia hoivakodissa

Hyvä hoiva koostuu yhteen hiileen puhaltamisesta ja yhdessä onnistumisesta, josta osoituksena Hoivamme-yrityksessä halutaan tarjota tasapuolisesti kaikille työntekijöille osakkuutta vuoden työssäolojakson jälkeen. Kokosimme yhteen meiltä kymmenen osakkuudesta eniten kysytyintä kysymystä.

1. Pääsevätkö kaikki työntekijät osakkaiksi?

Kyllä! Tarjoamme jokaiselle yhtiön palveluksessa vakituisesti ja kokoaikaisesti työskentelevälle työntekijälle 12 kuukauden yhtäjaksoisen työssäolon jälkeen Hoivamme Palvelukodit Oy:n osakkeita ilman erillistä sijoitettavaa omaa pääomaa.

Meillä jokainen työntekijä on siis oikeutettu saamaan yhtiön osakkeita työskentelipä hän sitten sairaanhoitajana, lähihoitajana, hoito- tai hoiva-apulaisena, siistijänä tai kokkina.

Meillä toimit yhtiömme palveluksessa vakituisessa ja tavallisessa työsuhteessa työntekijänä ja palkansaajana. Osakkeiden saamisen jälkeen työsuhteesi ja työvelvoitteesi jatkuu niin ikään normaalisti.

2. Joudunko maksamaan osakkeista tai pidätetäänkö ne palkastani?

Annamme osakkeita työntekijöille täysin vastikkeetta, eli ilmaiseksi. Osakkeita varten ei siis tarvitse olla omaa pääomaa, pankkilainaa, eikä osakkeita “lunasteta” palkastasi.

3. Miksi annatte osakkeita työntekijöille ilmaiseksi?

Uskomme osakasmallin luovan Hoivamme-koteihin sitoutuneen työyhteisön ja lisäävän motivaatiota paitsi jokaisen omaan henkilökohtaiseen työhön, myös sitoutumista yhteiseen hoivaan ja arkeen. Haluamme rakentaa ennen kaikkea hyvää me-henkeä ja sitoutuneen, toimivan työyhteisön.

4. Onko osakkuuden saamiselle jotain esteitä?

Osakkuus edellyttää ainoastaan kokoaikaista ja vakituista työsuhdetta yhtiöömme sekä yhtäjaksoista osallistumista työntekoon. Yli 3kk kestävä poissaolo, johtuen esimerkiksi pitkästä sairauslomasta, tuo tauon osakkuuteen. Työsuhteen päätyttyä myös osakkuus yhtiöön päättyy.

5. Onko minun pakko ottaa vastaan osakkeita?

Ei tietenkään! Halutessasi voit toki myös kieltäytyä mahdollisuudesta omistaa yhtiön osakkeita. Ilman osakkeita työsi jatkuu täysin normaalisti, mutta et ole oikeutettu saamaan yhtiön mahdollisesta voitosta osinkojen myötä kerran vuodessa jaettavia tuloja.

6. Mitä osakkaana oleminen tarkoittaa käytännössä?

Hoivamme Palvelukodit Oy tulee olemaan 49-prosenttisesti henkilökunnan omistama. Näin osakkaana olevat työntekijämme ovat oikeutettuja saamaan osinkoja yhtiön tuloksesta.

Osakkeet eivät kuitenkaan oikeuta tai velvoita niiden haltijaa osallistumaan yrityksen hallituksen toimintaan tai päätöksentekoon. Osakkeiden kautta omistat siis pienen siivun yhtiöstä ilman velvoitteita ja pääset hyötymään yhtiön menestyksestä.

7. Milloin voin saada osinkoa?

Osakkeita jaetaan kerran vuodessa. Näin ollen kaikki työntekijämme saavat osakkeita viimeistään 2 vuoden kuluttua työn aloituksesta.

Se, milloin saat osakkeita, riippuu työn aloitusjankohdastasi. Lyhyimmillään osakkeenjakotilaisuus voi olla heti 12 kk päästä aloitusajankohdastasi, jolloin pääset heti osakkaaksi, tai mikäli osakkeenjakotilaisuus on mennyt ennen kuin sinulla tulee täyteen 12 kk:n yhtämittainen työssäolojakso, joudut odottamaan seuraavan vuoden osakkeenjakoajankohtaa.

On kuitenkin hyvä huomioida, että kuten osakkeita, myös osinkoja jaetaan vain kerran vuodessa. Jos aloitat työt yhtiössämme esimerkiksi syyskuussa 2022, olet oikeutettu omistamaan osakkeita aikaisintaan syyskuussa 2023. Osingot on voitu jakaa kuitenkin juuri edeltävänä kuukautena osakkeidesi saamisesta eli elokuussa 2023. Tämä tarkoittaisi sinun kohdallasi sitä, että voi kulua vielä toiset 12 kuukautta siitä, että osinkojen jakopäivä (kerran vuodessa) osuu kohdallesi. Esimerkin mukaan saisit ensimmäisen osinkosi yhtiön tuloksesta siis elokuussa 2024. Mikäli yhtiön tulos on tappiollinen, osinkoja ei ole jaettavana.

8. Paljonko voin saada osinkoa?

Osinkoja jaetaan yhtiön tuloksen mukaan kerran vuodessa. Jaettavien osinkojen määrä riippuu aina yhtiön tuloksesta. Kulujen jälkeen voiton puolelle jäävä tulos eli voitto jaetaan kaikkien osakkaina sillä hetkellä olevien kesken.

Osinkojen myötä osakkaana olevilla vakituisesti ja kokoaikaisesti yhtiössämme työskentelevillä työntekijöillämme on mahdollisuus vuosittaisiin lisäansioihin. Mikäli voittoa ei ole, osinkoja ei jaeta. Voiton määrä ei kuitenkaan vaikuta työntekijöiden peruspalkkaan mitenkään.

9. Miten voin vaikuttaa omalla työpanoksellani jaettavan osingon määrään?

Osaavalla, asiantuntevalla, sitoutuneella ja asiakkaat tuntevalla henkilökunnalla pystymme hyvään hoitoon, millä on vaikutusta toimintojen tehostumiseen ja näin ollen kustannuksiin ja sitä kautta suuremmaksi jäävään yhtiön voittoon. Uskomme, että kun työntekijämme kokevat olevansa arvostettuja työyhteisön jäseniä, paranee viihtyvyys ja jaksaminenkin työssä. Ja kun työntekijämme voivat hyvin, se näkyy myös hoivassamme.

Suhtaudumme luottavaisesti siihen, että hyvin ja sitoutuneesti yhdessä tehty työ johtaa ajan myötä myös parempaan kannattavuuteen. Yhtiön tulokseen vaikuttavat toki myös vahvasti ulkoiset toimintaympäristön muutokset, kuten inflaatio tai pandemiakausi.

10. Mitä muuta saan kuin osakkeita?

Saat meiltä peruspalkan, mahdollisuuden tulospalkkaan sekä ennen kaikkea merkityksellisen työn ja mahdollisuuden tehdä työsi hyvin. Tarjoamme lisäksi sitoutuneen työyhteisön, jossa on kaltaisiasi huippuammattilaisia. Kiitos tulee kuulumaan myös arjessa ja onnistumisista iloitaan yhdessä – suunnitteilla on myös kaikenlaista yhteistä kivaa!

Tervetuloa meille. Ole rohkeasti yhteydessä, jos haluat kuulla lisää!